תקנות העבירות המינהליות- קנס מינהלי

תאריך: 21/06/2018