חדש בוועדה : ניתן שלם בכרטיס אשראי שוברים!

תאריך: 14/08/2018

חדש ניתן לשלם שוברי : טאבו , מידע , וקנסות וכו'
אצל מנהלת התפעול בכרטיס אשראי.