פרוטוקול החלטות - ישיבה מס' 20200005

תאריך: 07/06/2020