הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה שפלת הגליל שולחת תנחומים כנים למשפחת ווהבה על פטירתו של יו"ר הוועדה המרחבית לשעבר מר סמיר ווהבה ז"ל. עציון כוכבי יו"ר הועדה וצוות העובדים

תאריך: 02/11/2020

​הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה שפלת הגליל
שולחת תנחומים כנים למשפחת ווהבה
על פטירתו של יו"ר הוועדה המרחבית לשעבר מר סמיר ווהבה ז"ל.
עציון כוכבי יו"ר הועדה

וצוות העובדים