הודעה לתושב - הבניה הבלתי חוקית

תאריך: 13/03/2017