הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המרחבית לתכנון ובניה שפלת הגליל - דף הבית

הנחיות להכנת מפה מצבית וטופוגרפית על ידי מודד מוסמך הבקשה (נספח מס' 2)

מפה מצבית
א.מפה מצבית תיערך בקנה מידה 1:250
ב.מפה תתבסס על מדידות שנערכו במהלך ששת החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה ותהיה ערוכה וחתומה על ידי מודד מוסמך.
ג.במפה המצבית יצוינו בין השאר.
ג1.שטח הנכס וגבולותיו לפי הרישום בספרי המקרקעין לפי חוק המקרקעין תשכ"ט – 1969.
ג2.הדרכים הגובלות עם הנכס, בין אם הן קיימות ובין אם הן מוצעות, מפלסיהן, ציון "רוזיטות".
ג3.קווי הבניין בהתאם לתב"ע.
ג4.קווי רחוב.
ג5.כל בניין הנמצא במרחק 10.00 מטרים מגבולות הנכס.
ג6.כל בניין, גדר, אבן שפה, עמוד חשמל, עמוד טלפון, עץ, שוחה וכל עצם הנמצא בנכס או בדרכים וגבולות, וכן המרחקים בין העצמים האמורים.
ג7.גבולות החלקות הנמצאות מעבר לדרכים הגובלות עם הנכס וקווי הבניין שלהן.
ג8.חץ הצפון
ג9.המפה המצבית תכלול מפת הסביבה ערוכה בקנה מידה 1:1250 ע"פ תכנית המפורטת החלה על המקום ובה יצוינו בין השאר:
  • רשת הקורדינטות 
  • הדרכים הציבוריות שבסביבת הנכס.
 
מפה טופוגרפית – תקנה 13
א.חובה להגיש מפה טופוגרפית בקרקע בעלת שיפוע העולה על 10% .
ב.המפה תיערך בקנה מידה 1:250 .
ג.בנוסף למצוין במפה המצבית יצוינו במפה הטופוגרפית גם:
ג1.קווי רמה בהפרשי גובה של חצי מטר או הפרש אחר בהסכמת המהנדס.
ג2.תעלות ושוחות ניקוז הנמצאות בנכס, בדרכים הגובלות או בסמוך להן.
ג3.מפלסי הרצפות של כל הבניינים הקיימים בנכס והנמצאים במרחק של 10.00 מטרים מגבולות הנכס.
ג4.מפלסי הרצפה הנמוכה ביותר בבניין המוצע. מפלסי הרצפה הנמוכה ביותר בבניין המוצע.
הנחיות להכנת מפה מצבית וטופוגרפית על ידי מודד מוסמך הבקשה (נספח מס' 2)