הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המרחבית לתכנון ובניה שפלת הגליל - דף הבית

הנחיות משלימות להגשת חישובים סטטיים (נספח מס' 3)

במסגרת הגשת החישובים הסטטיים כמתחייב בחוק וכמפורט בתקנות חלק ט"ו, יש לכלול גם סכמות סטטיות של כל מפלס ומפלס ולפרט:
  1. קונטור של כל מפלס ומפלס. 
  2. סימון סכמתי של קורות ועמודים (וציון שמם ומספרם). 
  3. סימון כיוון פעולות התקרות וסוג התקרה. 
  4. רישום עומסים שנלקחו בחשבון, על גבי התקרות. 
  5. כל פרט אחר החשוב להבנת תפקוד המערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה.
המפורט מעלה בא להוסיף ובכל מיקרה לא לגרוע מהמפורט בחוק ובתקנות הרלוונטיות.
הנחיות משלימות להגשת חישובים סטטיים (נספח מס' 3)