הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המרחבית לתכנון ובניה שפלת הגליל - דף הבית

מסלול הוצאת היתר בניה (נספח מס' 4)

שלבמבקשועדההמטפלתיאור השלבת. ביצוע
1+  בקשה (אפשר בדואר) לקבלת טופס מידע ושובר תשלום על מידע 
2 + משלוח טופס בקשה למידע + שובר תשלום 
3+  מילוי הטופס + תשלום השובר 
3א'+ מודדהכנת מפת מדידה 1:250 
4 +מודדסימון קווי בניה ותנאים אחרים ע"ג מפת המדידה. 
5+ מודד ע. בקשההכנת 2 עותקים של מפת קו בניין הכנת בקשה (גרמושקה) ב-6 עותקים נסח טאבו מעודכן ( הוכחת בעלות ) 
6 + קבלת תיק - בדיקה ראשונית , ווידוי מסמכים נחוצים . 
6א'+  השלמת דרישות בדיקה ראשונית * 
6ב' + נוסח פרסום * 
6ג'+  פרסום ב - 3 עיתונים וכו' . * 
7 + מתן מספר לבקשה והכנת שובר פיקדון . 
8+  תשלום הפיקדון 20% מהאגרה. 
9 + רישום הקבלה * 
10 + רישום התיק עם קבלת שובר התשלום . 
11 + יציאת מפקח לשטח - הערות מפקח . 
12 + בדיקה טכנית - הערות טכנאי . 
13 + מכתב למבקש - רשימת הערות * . 
13א'+  ביצוע תיקונים . 
13ב' + בדיקה טכנית סופית לקראת דיון . 
14 + הכנת סדר יום לוועדת רישוי / מליאה . 
15 + ישיבת ועדת רישוי / מליאה 
16 + פרוטוקול ישיבה - משלוח החלטות למבקשים . 
17 + הערכת שמאי 
18 + תשובת שמאי 
19+  מילוי תנאים . 
20 + בדיקת מילוי תנאים + הכנת שובר 80% + היטל השבחה * 
21+  תשלום האגרה 
22 + הדפסת ההיתר 
23 + בדיקה סופית 
24 + חתימת ההיתר . 
 
מסלול הוצאת היתר בניה (נספח מס' 4)