הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המרחבית לתכנון ובניה שפלת הגליל - דף הבית

בקשה לטופס "4" – חיבור חשמל, מים וטלפון (נספח מס' 5)

 1. הבנייה בוצעה על פי תכניות ההיתר, הושלמו עבודות הגמר והמבנה מוכן לאכלוס.
 2. נמסרו הדיווחים של האחראי לביקורת לגבי שלבי הבנייה, כנדרש בתקנות התכנון והבנייה חלק ט"ז.
 3. הושלמו הדרישות הבאות לפי הצורך:
  • דרישות מכבי אש ונמסר אישור סופי על כך. (במידה ונידרש על ידי הוועדה).
  • יוגש אישור ספק הגז כי המערכת הותקנה בהתאם לתקן הישראלי ותקינה לשימוש. (במידה ונדרש על ידי הוועדה)
  • אישור המשרד לאיכות הסביבה . (במידה ונדרש על ידי הוועדה)
  • אישור משטרת כרמיאל . (במידה ונדרש על ידי הוועדה)
  • אישור משרד הבריאות. (במידה ונדרש על ידי הוועדה)
 4. קולטים ודודי שמש הותקנו לפי התכנית המאושרת.
 5. המבנים הזמניים לצורכי העבודה באתר הוסרו.
 6. נמסר דיווח של המודד המוסמך לגבי מיקום הבית.
 7. נמסר דיווח לגבי הקבלן הרשום שביצע את הבניה .
 8. נמסר אישור לגבי מסגרת מגן למרחבים שמוגנים: כולל חלון פולי-קרבונט אטום נגד גזים.
 9. תשלם עבור בדיקת מפקח לקבלת טופס 4 .​
בקשה לטופס "4" – חיבור חשמל, מים וטלפון (נספח מס' 5)